Giải bài tập 3 trang 158 sgk toán 4

  • 3 Đánh giá

Bài 3: Trang 158 - sgk toán lớp 4

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 10m, được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1: 500. Hỏi trên bản đồ đó, độ dài của mỗi cạnh hình chữ nhật là mấy xăng - ti - mét?

Bài làm:

Bài giải:

Đổi: 15m = 15 000cm, 10m = 10 000cm

Chiều dài của hình chữ nhật trên bản đồ là :

1500 : 500 = 3 (cm)

Chiều rộng của hình chữ nhật trên bản đồ là:

1000 : 500 = 2 (cm)

Đáp số: chiều dài: 3cm

Chiều rộng: 2cm

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021