Giải bài 1 bài luyện tập trang 149 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Một sợi dây dài 28m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp ba đoạn thứ hai. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau :

3 + 1 = 4 (phần)

Đoạn thứ nhất dài số m là:

(28 : 4) x 3 = 21 (m)

Đoạn thứ hai dài số m là:

28 - 21= 7 (m)

Đáp số: Đoạn thứ nhất 21 m

Đoạn thứ hai 7 m

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021