Giải câu 3 bài : Dấu hiệu chia hết cho 2

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 95 sgk toán lớp 4

a) Với ba chữ số 3; 4; 6 hãy viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó

b) Với ba chữ số 3; 5; 6 hãy viết các số lẻ có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó

Bài làm:

Hướng dẫn:

a) Số chẵn là số chia hết cho 2, nên chúng phải có chữ số tận cùng là 4 hoặc 6.

b) Số lẻ là số chia không hết cho 2, nên chúng phải có chữ số tận cùng là 3 hoặc 5.

Kết quả ta viết được các số như sau:

a) 346; 364; 436; 634

b) 365; 563; 635; 653

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021