Giải bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 139

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập chung trang 139 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 139 sgk toán lớp 4

Cho các phân số: ; \(\frac{5}{6}\) ; \(\frac{25}{30}\) ; \(\frac{9}{15}\); \(\frac{10}{12}\) ; \(\frac{6}{10}\).

a) Rút gọn các phân số trên;

b) Cho biết trong các phân số trên có những phân số nào bằng nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 139 sgk toán lớp 4

Lớp 4A có 32 học sinh được chia đều thành 4 tổ. Hỏi :

a) 3 tổ chiếm mấy phần số học sinh của lớp ?

b) 3 tổ có bao nhiêu học sinh ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 139 sgk toán lớp 4

Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km. Anh Hải đi từ nhà ra thị xã, khi đi được quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc. Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu ki-lô-mét nữa thì đến thị xã ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 139 sgk toán lớp 4

Có một kho xăng. Lần đầu người ta lấy ra 32 850l xăng, lần sau lấy ra bằng lần đầu thì trong kho còn lại 56 200l xăng. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu lít xăng?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021