Giải câu 4 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 100 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 100 sgk toán lớp 4

Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó.

Bài làm:

Do chiều rộng của khu đất bằng 1/3 chiều dài nên chiều rộng của khu đất là: 3 : 3 = 1 (km)

Vậy diện tích khu đất là: 3 x 1 = 3 (km2)

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021