Giải bài Tính chất giao hoán của phép nhân

  • 1 Đánh giá

Bài học này sẽ hướng dẫn các con làm bài tập bài Tính chất giao hoán của phép nhân. Giúp các con hiểu được lý thuyết cũng như nắm chắc bài tập

A. Lý thuyết

Ví dụ: Thực hiện phép tính: 6 x 8 và 8 x 6 rồi so sánh kết quả.

Ta có: 6 x 8 = 48.

8 x 6 = 48.

Nhận xét: 6 x 8 = 8 x 6 = 48

Tính chất giao hoán của phép nhân: Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

a x b = a x b

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 58 - SGK Toán 4:

Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải bài Tính chất giao hoán của phép nhân

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 58 - SGK Toán 4:

Tính:

a) 1357 x 5 b) 40263 x 7 c) 23109 x 8

7 x 853 5 x 1326 9 x 1427

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 58 - SGK Toán 8:

Tìm hai biểu thức có giá trị bằng nhau:

a) 4 x 2 145;

b) (3 + 2) x 10 287;

c) 3 964 x 6;

d) (2 100 + 45) x 4;

e) 10 287 x 5;

g) (4 + 2) x (3 000 + 964)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 58 - SGK Toán 4:

Giải câu 4 Bài Tính chất giao hoán của phép nhân

Giải câu 4 Bài Tính chất giao hoán của phép nhân

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021