Giải câu 3 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 89 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 89 sgk toán lớp 4

Một sân bóng đá hình chữ nhật có diện tích 7140 (m2), chiều dài 105m.

a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá;

b) Tính chu vi của sân bóng đá.

Bài làm:

Hướng dẫn:

a) Diện tích hình chữ nhật bằng tích của chiều dài và chiều rộng. Vậy chiều rộng sẽ bằng tích chia chiều dài đã biết.

b) Chu vi bằng tổng chiều dài và chiều rộng nhân với 2.

Bài giải

a) Chiều rộng của sân bóng là:

7140 : 105 = 68 (m)

b) Chu vi sân bóng đá là:

(105 + 68) × 2 = 346 (m)

Đáp số: a) Chiều rộng: 68m

b) Chu vi: 346 m

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021