Giải câu 4 Bài Tính chất giao hoán của phép nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 58 - SGK Toán 4:

Giải câu 4 Bài Tính chất giao hoán của phép nhân

Giải câu 4 Bài Tính chất giao hoán của phép nhân

Bài làm:

Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân, ta có:

a) Số cần điền vào ô trống là: 1:

b) Số cần điền vào ô trống là: 0;

Chú ý: Mọi số nhân với 1 đều bằng chính nó: a x 1 = 1 x a = a;

Mọi số nhân với 0 đều bằng 0: a x 0 = 0 x a = 0

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021