Giải câu 1 Bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 49 - SGK Toán 4:

Trong các góc sau đây, góc nào là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Giải câu 1 Bài Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

Bài làm:

Góc nhọn là các góc:

  • Góc đỉnh A, cạnh AM; AN
  • Góc đỉnh D, cạnh DU; DV

Góc vuông là góc:

  • Góc đỉnh C, cạnh CI, CK

Góc tù là các góc:

  • Góc đỉnh B, cạnh BQ; BP
  • Góc đỉnh O, cạnh OG; OH

Góc bẹt là góc:

  • Góc đỉnh E, cạnh EX; EY
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021