Giải Câu 2 bài Luyện tập trang 84

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 84 sgk Toán lớp 4

Cứ 25 viên gạch hoa thì lát được nền nhà. Hỏi nếu dùng hết 1050 viên gạch loại đó thì lát được bao nhiêu mét vuông nền nhà?

Bài làm:

Số mét vuông nền nhà lát được là:

1050 : 25 = 42 ( )

Đáp số: 42

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021