Giải câu 4 bài Ôn tập số đến 100 000 (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Câu 4. Trang 4 - SGK Toán 4

a) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

65 371; 75 631; 56 731; 67 351

b) Viêt các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

82 697; 62 978; 92 678; 79 862.

Bài làm:

a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là:

56 731; 65 371; 67 351; 75 631.

b) Các số thứ tự từ lớn đến bé là:

92 678; 82 697; 79 862; 62 978.

Mẹo nhỏ khi làm bài tập này:

Bài tập này mục đích là so sánh 1 số với các số còn lại của dãy.a

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021