Giải bài tập 4 trang 164 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 164 - sgk toán lớp 4

Một cửa hàng tuần đầu bán được 319m vải, tuần sau bán được nhiều hơn tuần đầu 76m. Hỏi trong hai tuần đó, trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải, biết rằng cửa hàng mở cửa tất cả các ngày trong tuần ?

Bài làm:

Bài giải:

Hai tuần cửa hàng bán được số m vải là:

319 + (319 + 76) = 714 ( m vải)

Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được số m vải là:

714 : 14 = 51 (m vải)

Đáp số: 51 m vải

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021