Giải bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 136

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Luyện tập trang 136 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 136 sgk toán lớp 4

Tính rồi rút gọn

a) : \(\frac{3}{4}\) ; \(\frac{2}{5}\) : \(\frac{3}{10}\) ; \(\frac{9}{8}\) : \(\frac{3}{4}\)

b) : \(\frac{1}{2}\) ; \(\frac{1}{8}\) : \(\frac{1}{6}\) ; \(\frac{1}{5}\) : \(\frac{1}{10}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 136 sgk toán lớp 4

Tìm x

a) x \(x =\) \(\frac{4}{7}\) b) \(\frac{1}{8}:x = \frac{1}{5}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 136 sgk toán lớp 4

Tính rồi nêu nhận xét về hai phân số và kết quả:

a) x \(\frac{3}{2}\) ; b) \(\frac{4}{7}\) x \(\frac{7}{4}\) c) \(\frac{1}{2}\) x \(\frac{2}{1}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 136 sgk toán lớp 4

Một hình bình hành có diện tích m2 , chiều cao m .Tính độ dài đáy của hình đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021