Giải câu 4 bài nhân một số với một hiệu

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 68 - sgk Toán lớp 4

Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

( 7 -5) x 3 và 7 x 3 - 5 x 3

Từ kết quả so sánh và nêu cách nhân một hiệu với một số.

Bài làm:

Ta có:

  • (7 -5) x 3 = 2 x 3 = 6
  • 7 x 3 - 5 x 3 = 21 - 15 = 6

Vậy hai biểu thức đã có gía trị bằng nhau, hay:

(7 -5) x 3 = 7 x 3 - 5 x 3

=> Khi nhân một số hiệu với một số ta có thể lần lượt nhân số bị trừ, số trừ với số đó rồi trừ đi hai kết quả cho nhau

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021