Giải bài tập 3 ôn tập về hình học trang 173 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 173 - sgk toán lớp 4

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Hình 1 Hình 2

a) Chu vi hình 1 bằng chu vi hình 2.

b) Diện tích hình1bằng diện tích hình 2.

c) Diện tích hình 2 lớn hơn diện tích hình 1.

d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2

Bài làm:

Bài 3:

Chu vi hình 1: (4 + 3) x 2 = 14 (cm)

Diện tích hình 1: 4 x 3 = 12 (m2)

Chu vi hình 2: 3 x 4 = 12 (cm)

Diện tích hình 2: 3 x 3 = 9 (cm2)

Vậy đáp án đúng là:

d) Chu vi hình 1 lớn hơn chu vi hình 2

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021