Giải câu 3 bài Phép trừ phân số sgk Toán 4 trang 129

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 129 sgk toán lớp 4

Tại Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằng tổng số huy chương vàng của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng. Hỏi số huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được?

Bài làm:

Ta có: số huy chương vàng + số huy chương đồng và bạc = tổng số huy chương.

Nên số huy chương đồng và bạc = tổng số huy chương - số huy chương vàng.

= 1 -

Số huy chương bạc và huy chương đồng đã giành được bằng:

1 - = \(\frac{19}{19}- \frac{15}{19}= \frac{19 - 15}{19}\) = \(\frac{4}{19}\) (tổng số huy chương)

Đáp số: tổng số huy chương.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021