Giải bài 5 bài luyện tập chung trang 149 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có chu vi 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m. Tìm chiều rộng của hình đó.

Bài làm:

Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

64 : 2 = 32 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là :

(32 + 8 ): 2 = 20(m)

Chiều rộng hình chữ nhật là :

32 - 20 = 12(m)

Đáp số: Chiều dài : 20m ;

chiều rộng : 12m.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021