Giải bài 2 bài luyện tập trang 148 sgk toán 4

  • 2 Đánh giá

Bài 2: Trang 148 - sgk toán lớp 4

Một người đã bán được 280 quả cam và quýt, trong đó số cam bằng số quýt. Tìm số cam, số quýt đã bán?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Theo sơ đồ ta có, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 7 (phần)

Số cam đã bán được là:

(280 : 7) x 2 = 80 (quả)

Số quýt đã bán được là:

280 - 80 = 200 (quả)

Đáp số: Cam 80 quả

Quýt 200 quả

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021