Giải câu 2 bài Luyện tập sgk Toán 4 trang 143

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 143 sgk toán lớp 4

Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích miếng kính đó.

Bài làm:

Miếng kính là hình thoi có độ dài hai đường chéo là 14cm và 10cm.

Diện tích hình thoi = tích hai đường chéo : 2

  • Diện tích miếng kính hình thoi là:

(cm2 )

Đáp số: 70cm2

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021