Giải bài tập 4 trang 180 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 180 - sgk toán lớp 4

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 24m và chiều rộng bằng chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

b) Tính diện tích của mảnh vườn.

Bài làm:

Ta có sơ đồ tóm tắt

Hướng dẫn giải:

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

Chiều dài mảnh vườn là:

24 : 3 x 5 = 40 (m)

Chiều rộng mảnh vườn là:

40 - 24 = 16 (m)

Diện tích mảnh vườn là:

40 x 16 = 640 (m2)

Đáp số:

a)

Chiều dài mảnh vườn :40m;

Chiều rộng mảnh vườn: 16m

b) Diện tích: 640 m2.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021