Giải bài So sánh hai phân số khác mẫu số sgk Toán 4 trang 121

  • 1 Đánh giá

Bài trước ta đã làm quen với cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số, vậy nếu hai phân số có cùng mẫu số ta phải làm thế nào ? KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số, rồi so sánh các tử số của hai phân số mới.

Ví dụ: So sánh hai phân số và $ \frac{3}{4}$

Ta có:

So sánh hai phân số có cùng mẫu số:

(vì 8

Vậy

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 122 sgk toán lớp 4

So sánh hai phân số:

a) và \({4 \over 5}\)

b) và \({7 \over 8}\)

c) và \({3 \over 10}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 122 sgk toán lớp 4

Rút gọn rồi so sánh hai phân số:

a) và \({4 \over 5}\)

b) và \({6 \over {12}}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 122 sgk toán lớp 4

Mai ăn cái bánh, Hoa ăn \({2 \over 5}\) cái bánh. Ai ăn nhiều bánh hơn?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021