Giải câu 1 trang 11 sgk: Viết theo mẫu:

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 11 - sgk toán 4:

Viết theo mẫu:

Giải câu 1 Bài Hàng và lớp

Bài làm:

Đọc sốViết sốLớp nghìnLớp đơn vị

Hàng

trăm

nghìn

Hàng

chục

nghìn

Hàng

nghìn

Hàng

trăm

Hàng

chục

Hàng

đơn vị

Năm mươi tư nghìn ba trăm mười hai54 31254312
Bốn mươi lăm nghìn hai trăm mười ba45 21345213
Năm mươi tư nghìn ba trăm linh hai54 30254302
Sáu trăm năm mươi tư nghìn ba trăm654 300654300
Chín trăm mười hai nghìn tám trăm912 800912800
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021