Giải bài tập 5 trang 177 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 177 - sgk toán lớp 4

Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Bài làm:

Ta có tóm tắt như sau:

Hướng dẫn giải:

Theo sơ đồ ta có ở trên tính được hiệu số phần bằng nhau là:

6 - 1 = 5 (phần)

Khi đó tuổi của con là: 30 : 5 = 6 (tuổi)

Khi đó tuổi của bố là: 6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số:

Con: 6 tuổi

Bố: 36 tuổi.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021