Giải bài tập 3 trang 180 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 180 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm, hay....m.....cm

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long- Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm....thuộc thế kỉ.........

Bài làm:

Bài 3:

a) Tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm.

Lại có 1010cm = 10m10cm

Vậy tượng đài vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội cao 1010cm hay 10m10cm.

b) Năm 2010 cả nước ta kỉ niệm " Một nghìn năm Thăng Long- Hà Nội". Như vậy, Thủ đô Hà Nội được thành lập năm 1010 thuộc thế kỉ XI.

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021