Giải Bài: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo)

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Giải Bài: Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) trang 84 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) . Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

A. Lý thuyết

26345 : 35 = ?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

  • 263 chia 35 được 7, viết 7

7 nhân 5 bằng 35; 43 trừ 35 bằng 8, viết 8 nhớ 4

7 nhân 3 bằng 2, thêm 4 bằng 25; 26 trừ 26 bằng 1, viết 1

  • Hạ 4, được 184; 184 chia 35 được 5, viết 5

5 nhân 5 bằng 25; 34 trừ 25 bằng 9, viết 9 nhớ 3

5 nhân 3 bằng 15, thêm 3 bằng 18; 18 trừ 18 bằng 0, viết 0

  • Hạ 5, được 95; 95 chia 35 được 2, viết 2

2 nhân 5 bằng 10; 15 trừ 10 bằng 5, viết 5 nhớ 1

2 nhân 3 bằng 6, thêm 1 bằng 7; 9 trừ 7 bằng 2, viết 2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 84 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 23 576 : 56 b) 18 510 : 15

31 628 : 48 42 546 : 37

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 84 sgk Toán lớp 4

Mỗi vận động viên đua xe đạp trong 1 giờ 15 phút đi được 38 km 400m. Hỏi trung bình mỗi phút người đó đi được bao nhiêu mét?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021