Giải bài tập 5 trang 176 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 176 - sgk toán lớp 4

Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ sẽ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài làm:

Ta có tóm tắt sau:

Bài giải:

Theo sơ đồ phần tóm tắt phía trên ta có hiệu số phần bằng nhau là:

4 - 1 = 3 (phần)

Tuổi con sau 3 năm nữa là: 27 : 3 x 1 = 9 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 9 - 3 = 6 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 27 + 6 = 33 (tuổi)

Đáp số:

Mẹ: 33 tuổi,

Con 6 tuổi.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021