Giải bài tập 2 trang 159 bài thực hành (tiếp) sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Trang 159 - sgk toán lớp 4

Nền của một phòng học là hình chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m. Em hãy vẽ hình chữ nhật biểu thị nền phòng học đó trên bản đồ tỉ lệ 1: 200

Bài làm:

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Đổi 8m = 800cm, 6m = 600cm

Bước 2: Tính chiều dài và chiều rộng trên bản đồ theo tỉ lệ 1 : 200

  • Chiều dài hình chữ nhật thu nhỏ: 800 : 200 = 4 (cm)
  • Chiều rộng hình chữ nhật thu nhỏ: 600 : 200 = 3 (cm)

Bước 3: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021