Giải bài tập 3 trang 175 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 530m, chiều rộng kém chiều dài 47m. Tính diện tích của thửa ruộng.

Bài làm:

Bài 3:

Nửa chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật hay tổng độ dài của chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng là:

530 : 2 = 265 (m)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

265 - 109 = 156 (m)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

(265 - 47) : 2 = 109 (m)

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

156 x 109 = 17004 ()

Đáp số: 17004

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021