Giải bài Diện tích hình thoi sgk Toán 4 trang 142

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4 tập 2, giải bài Diện tích hình thoi trang 142 sgk toán 4 tập 2, để học tốt toán 4 tập 2. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Giải bài Diện tích hình thoi - sgk Toán 4 trang 142

Diện tích hình thoi bằng tích của độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

(S là diện tích của hình thoi ; m, n là độ dài của hai đường chéo)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 142 sgk toán lớp 4

Tính diện tích của

a) Hình thoi ABCD, biết AC = 3cm, BD = 5cm

b) Hình thoi MNPQ, biết MP = 7cm, NQ = 4cm

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 142 sgk toán lớp 4

Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm.

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 142 sgk toán lớp 4

Ghi Đúng (Đ) sai (S):

a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

b) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật

Giải câu 3 bài Diện tích hình thoi - sgk Toán 4 trang 142

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021