Giải toán 4 bài: Ôn tập về đại lượng ( tiếp) Trang 171, 172 SGK

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Ôn tập về đại lượng trang 171 - 172 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 170 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1 giờ = ... phút

1 năm = ... tháng

1 phút = ... giây

1 thế kỷ = ... năm

1 giờ = ... giây

1 năm không nhuận = ... ngày

1 năm nhuận = ... ngày

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 171 - sgk toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)

5 giờ = ... phút

3 giờ 15 phút = ...phút

420 giây = ... phút

giờ = ... phút

b)

4 phút = ... giây

3 phút 25 giây = ... giây

2 giờ = ... giây

phút = ... giây

c)

5 thế kỉ = ... năm

thế kỉ = ... năm

12 thế kỉ = ... năm

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 172 - sgk toán lớp 4

> ; < ; =

5 giờ 20 phút ... 300 phút

giờ ... 20 phút

495 giây ... 8 phút 15 giây

phút ... $\frac{1}{3}$ phút

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 172 - sgk toán lớp 4

Bảng dưới đây cho biết một số hoạt động của bạn Hà trong mỗi buối sáng hàng ngày:

Giải bài tập trang 171, 172 SGK Toán 4

a) Hà ăn sáng trong bao nhiêu phút?

b) Buổi sáng Hà ở trường trong bao lâu?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 172 - sgk toán lớp 4

Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất?

a) 600 giây

b) 20 phút

b) giờ

c) giờ

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021