Giải bài tập 4 ôn tập về hình học trang 173 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 173 - sgk toán lớp 4

Để lát một phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 20cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền phòng học đó, biết rằng nền phòng học có chiều rộng 5m, chiều dài 8m và phần mạch vữa không đáng kể ?

Bài làm:

Bài 4:

Diện tích nền phòng học hình chữ nhật ( không tính phần mạch vữa) là:

8 x 5 = 40 (m2)

40m2 = 400000 cm2

Diện tích của một viên gạch men hình vuông là:

20 x 20 = 400 (cm2)

Số viên gạch cần dùng là:

400000 : 400 = 1000 (viên)

Đáp số: 1000 viên gạch men.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021