Giải bài tập 1 trang 151 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 151 - sgk toán lớp 4

Số thứ nhất kém số thứ hai là 123. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Bài giải:

Theo sơ đồ ta thấy, hiệu số phần bằng nhau là:

5 - 2 = 3 (phần)

Số thứ nhất là: 123 : 3 x 2 = 82

Số thứ hai là: 123 + 82 = 205

Đáp số: Số thứ nhất 82

Số thứ hai 205

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021