Giải bài tập 5 ôn tập về phân số trang 167 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 5: Trang 167 - sgk toán lớp 4

Sắp xếp các phân số: theo thứ tự tăng dân.

Bài làm:

Trước hết ta quy đồng các phân số này về cùng một mẫu số chung là 6.

Ta sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần là:

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021