Giải câu 1 bài : Luyện tập Toán lớp 4 trang 89 SGK

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 89 sgk toán lớp 4

Đặt tính rồi tính

a) 54322 : 346 b) 106141 : 413

25275 : 108 123220 : 404

86679 : 214 172869 : 258

Bài làm:

Hướng dẫn: Các con đặt phép tính theo hàng dọc, rồi thực hiện phép chia từ trái sang phải như phần lí thuyết đã học.

Ta được kết quả như sau:

Giải bài : Luyện tập - Toán lớp 4 trang 89 SGK

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021