Giải bài tập 4 trang 175 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 175 - sgk toán lớp 4

Trung bình cộng của hai số bằng 135. Biết một trong hai số là 246. Tìm số kia.

Bài làm:

Bài 4:

Vì trung bình cộng của 2 số là 135 nên tổng của hai số cần tìm là:

135 x 2 = 270

Do đó số cần tìm là:

270 - 246 = 24

Đáp số: 24.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021