Giải câu 1 bài Luyện tập chung (tiếp) sgk Toán 4 trang 138

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 138 sgk toán lớp 4

Tính

a) b) \(\frac{5}{12}+\frac{1}{6}\) c) \(\frac{3}{4}+\frac{5}{6}\)

Bài làm:

Muốn cộng hai phân số khác mẫu, ta quy đồng để cũng mẫu số rồi giữ nguyên mẫu cộng tử với nhau.

a)

Quy đồng mẫu số:

= \(\frac{2 \times 5}{3 \times 5}\) = \(\frac{10}{15}\)

= \(\frac{4 \times 3}{5 \times 3}\) = \(\frac{12}{15}\)

Cộng hai phân số:

= \(\frac{10}{15}+\frac{12}{15} =\frac{22}{15}\)

Tương tự câu a, ta làm cách ngắn gọn như sau:

b)

c)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021