Giải bài mét vuông

  • 1 Đánh giá

Chúng ta từng biết, các đơn vị đo diện tích chúng ta đã từng được học bao gồm xen ti mét vuông, đề xi mét vuông. Và hôm nay, chúng ta sẽ học thêm một đơn vị đo mới, đó chính là mét vuông. Chúng ta cùng bắt đầu bài học.

A. Lý thuyết

  • Để đo diện tích người ta dùng đơn vị mét vuông
  • Mét vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1m
  • Mét vuông viết tắt là: m2

Ta thấy hình vuông 1m2 gồm 100 hình vuồng dm2

Vậy 1m2 = 100dm2

Giải bài mét vuông

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 65 - sgk Toán lớp 4

Viết theo mẫu:

ĐọcViết
Chín trăm chín mươi mét vuông990
Hai nghìn không trăm linh năm mét vuông
1980
8600
Hai mươi tám nghìn chín trăm mười một xăng ti mét vuông

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 65- sgk Toán lớp 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

1m2 = ….dm2 400 dm2 = ….m2

100dm2 = …m2 2110 m2 = …dm2

1m2 = …cm2 15m2 = ….cm2

10 000 cm2 = …m2 1dm22cm2 = …cm2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 65 - sgk toán lớp 4

Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 200 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa không đáng kể?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 65 - sgk toán lớp 4

Tính diện tích của miếng bìa có các kích thước theo hình vẽ dưới đây:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Chủ đề liên quan