Giải toán 4 bài: Ôn tập về phép tính với số tự nhiên trang 162 sgk

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Ôn tập về phép tính với số tự nhiên trang 162 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Luyện tập. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1: Trang 162 - sgk toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 6195 + 2785 b) 5342 - 4185

47836 + 5409 29041 - 5987

10592 + 79438 80200 - 19194

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2: Trang 162 - sgk toán lớp 4

Tìm :

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3: Trang 162 - sgk toán lớp 4

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

  • a + b = b + ...
  • (a + b) + c = ...+ (b + c )
  • a + 0 = ... + a = ...
  • a - ... = a
  • ... - a = 0

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4: Trang 163 - sgk toán lớp 4

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 1268 + 99 + 501

745 + 268 + 732

1295 + 105 + 1460

b) 168 + 2080 + 32

87 + 94 + 13 + 6

121 + 85 + 115 + 469.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5: Trang 163 - sgk toán lớp 4

Trong đợt quyên góp ủng hộ học sinh vùng lũ lụt, Trường Tiểu học Thành Công đã quyên góp được 1475 quyển vở, Trường Tiểu học Thăng Long quyên góp được ít hơn Trường Tiểu học Thành Công 184 quyển vở. Hỏi cả hai trường quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 17 lượt xem
Chủ đề liên quan