Giải bài tập 3 trang 162 sgk toán 4

 • 1 Đánh giá

Bài 3: Trang 162 - sgk toán lớp 4

Viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

 • a + b = b + ...
 • (a + b) + c = ...+ (b + c )
 • a + 0 = ... + a = ...
 • a - ... = a
 • ... - a = 0

Bài làm:

 • a + b = b +a
 • (a + b) + c = a + (b + c )
 • a + 0 = 0+ a = a
 • a - 0 = a
 • a - a = 0

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021