Giải câu 1 bài Luyện tập chung sgk Toán 4 trang 137

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 137 sgk toán lớp 4

Tính

a) b) \(\frac{1}{5}: \frac{1}{3}\) ; c) \(1:\frac{2}{3}\)

Bài làm:

Để thực hiện phép chia của 2 phân số: Ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai.

a)

b) = \(\frac{1}{5} \times \frac{3}{1} = \frac{1 \times 3}{5 \times 1}=\frac{3}{5}\)

c) (Rút gọn cả tử và mẫu cho 2)

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021