Giải Bài: Luyện tập trang 78

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc hướng dẫn các con luyện tập về phép chia và hướng dẫn giải các bài tập trong bài. Chúc các con học tập tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 67 494 : 7 b) 359 361 : 9

42 789 : 5 238 7 : 8

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là:

a) 42 506 và 18 472

b) 137 895 và 85 287

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Một chuyến xe lửa có 3 toa xe, mỗi toa xe chở 14 580kg hàng và có 6 toa xe khác, mỗi toa chở 13 275kg hàng. Hỏi trung bình mỗi toa xe chở bao nhiêu ki-lô-gam hàng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 78 sgk Toán lớp 4

Tính bằng hai cách:

a) (33164 + 28528) : 4;

b) (403494 - 16415) : 7

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan