Giải Bài: Chia cho số có hai chữ số

  • 1 Đánh giá

Giải toán lớp 4, giải bài Chia cho số có hai chữ số trang 81 sgk toán 4, để học tốt toán 4. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Chia cho số có hai chữ số. Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

A. Lý thuyết

  • Ví dụ: 672 : 21 = ?

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

  • 67 chia 21 được 3, viết 3

3 nhân 1 bằng 3, viết 3

3 nhân 2 bằng 6, viết 6

67 trừ 63 bằng 4, viết 4

  • Hạ 2, được 42; 42 chia 21 được 2, viết 2

2 nhân 1 bằng 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 4, viết 4

42 trừ 42 bằng 0, viết 0

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 81 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 288 : 24 b) 469 : 67

740 : 45 397 : 56

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 81 sgk Toán lớp 4

Người ta xếp đều 240 bộ ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 81 sgk Toán lớp 4

Tìm x:

a) x x 34 = 714

b) 846 : x = 18

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan