Giải Bài: Luyện tập trang 83

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc hướng dẫn các con luyện tập các bài tập về phép chia đã học. Chúc các con học tốt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 83 sgk Toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 855 : 45 b) 9009 : 33

579 : 36 9276 : 39

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 83 sgk Toán lớp 4

Tính giá trị biểu thức:

a) 4237 x 18 – 34 578 b) 46 857 + 3444 : 28

8064 : 64 x 37 601 759 – 1988 : 14

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 83 sgk Toán lớp 4

Mỗi bánh xe đạp cần 36 nan hoa. Hỏi có 5260 nan hoa thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu chiếc xe đạp 2 bánh và còn thừa bao nhiêu nan hoa?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan