Giải bài tập 1 trang 162 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 1: Trang 162 - sgk toán lớp 4

Đặt tính rồi tính:

a) 6195 + 2785 b) 5342 - 4185

47836 + 5409 29041 - 5987

10592 + 79438 80200 - 19194

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021