Giải câu 2 Bài Tính chất giao hoán của phép nhân

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 58 - SGK Toán 4:

Tính:

a) 1357 x 5 b) 40263 x 7 c) 23109 x 8

7 x 853 5 x 1326 9 x 1427

Bài làm:

Các con thực hiện phép nhân theo quy tắc đã học

a) 1 357 x 5 = 6 785

Ta có: 853 x 7 = 5 971 nên 7 x 853 = 5 971

b) 40 263 x 7 = 281 841

Vì 1 236 x 5 = 6 630 nên 5 x 1 326 = 6 630

c) 23 109 x 8 = 184 872

Vì 1 427 x 9 = 12 843 nên 9 x 1 427 = 12 843

Để học tốt:

Để làm tốt bài này, các con cần ôn lại bảng cửu chương;

Các con có thể đặt rồi tính để bài toán dễ dàng hơn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021