Giải câu 2 bài Tìm phân số của một số sgk Toán 4 trang 135

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 135 sgk toán lớp 4

Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120m, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chiều rộng của sân trường?

Bài làm:

Chiều rộng bằng chiều dài, chiều dài 120m. Nên chiều rộng là của số 120.

Chiều rộng của sân trường là:

120 x = \({{120\times 5} \over 6}\) = \({{20\times 6 \times 5} \over 6}\) = 20 x 5 = 100 (m)

Đáp số: 100 m

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021