Giải câu 2 bài Diện tích hình thoi sgk Toán 4 trang 142

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 142 sgk toán lớp 4

Tính diện tích hình thoi biết:

a) Độ dài các đường chéo là 5dm và 20dm.

b) Độ dài các đường chéo là 4m và 15dm .

Bài làm:

a) Hình thoi có độ dài hai đường chéo 5dm và 20dm.

Áp dụng công thức : Diện tích hình thoi = tích hai đường chéo : 2

  • Diện tích hình thoi là:

b) Ta thấy độ dài hai đường chéo không cùng đơn vị đo : 4m = 40dm.

Áp dụng công thức : Diện tích hình thoi = tích hai đường chéo : 2 với độ dài hai đường chéo là 40dm và 15dm.

  • Diện tích hình thoi là:

Đáp số: a) 50dm2

b) 300dm2

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021