Giải bài 4 bài luyện tập trang 149 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 149 - sgk toán lớp 3

Nêu bài toán , rồi giải bài toán theo sơ đồ sau:

Bài làm:

Nêu bài toán:

Hai thùng nước mắm đựng tất cả 180 lít. Thùng nước mắm thứ hai đựng nhiều hơn gấp 4 lần thùng thứ nhất. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải:

Theo sơ đồ trên ta có tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Thùng thứ nhất đựng số lít nước mắm là:

(180 : 5) x 1 = 36 (lít)

Thùng thứ hai đựng số lít nước mắm là:

180 - 36 = 144 (lít)

Đáp số: Thùng thứ nhất 36 lít

Thùng thứ hai 144 lít

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021