Giải câu 4 bài : Luyện tập sgk Toán lớp 4 trang 110

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 110 sgk toán lớp 4

Viết một phân số:

a) Bé hơn 1

b) Bằng 1

c) Lớn hơn 1

Bài làm:

Hướng dẫn:

  • Phân số có tử số lớn hơn mẫu số, phân số đó lớn hơn 1.
  • Phân số có tử số bằng mẫu số, phân số đó bằng 1.
  • Phân số có tử số bé hơn mẫu số, phân số đó bé hơn 1.

Dựa vào hướng dẫn trên ta có thể chọn được các phân số sau:

a) Phân số bé hơn 1 : ; \(\frac{3}{7}\) ; \(\frac{1}{2}\)

b) Phân số bằng 1: : \(\frac{5}{5}\) ; \(\frac{7}{7}\)

c) Phân số lớn hơn 1: ; \(\frac{7}{5}\) ; \(\frac{9}{4}\)

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021