Giải bài 4 bài luyện tập chung trang 149 sgk toán 4

  • 1 Đánh giá

Bài 4: Trang 149 - sgk toán lớp 4

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó.

Bài làm:

Bài giải:

Ta có tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

125 : 5 x 2 = 50 (m)

Chiều dài hình chữ nhật là:

125 - 50 = 75 (m)

Đáp số: chiều rộng 50 m

chiều dài 75m

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021